Напишіть свій мейл, щоб створити акаунт

Використайте вісім малих або великих літер і додайте будь-який один символ

Передплатити

Договір публічної оферти

27 грудня
2138

Оферта

Цей Договір Публічної оферти (надалі – «Публічна Оферта») адресована відвідувачам веб-сайту https://storriss.com/ та є відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України офіційною і публічною пропозицією (надалі – Договір) на зазначених нижче умовах: 

 

1. ТЕРМІНИ

 

1.1. Публічна Оферта – пропозиція, що розміщена на сайті https://storriss.com/ та адресована будь-якій фізичній особі, якій виповнилося 16 років, укласти з нею договір на умовах, що розміщені в Публічній Оферті. 
1.2. Акцепт – цілковите і безумовне прийняття з боку відвідувача сайту Публічної Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошових переказів за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на сайті, а також шляхом щомісячного автоматичного переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП Хомин Б.І. (КВЕД 90.03 - індивідуальна мистецька діяльність, КВЕД 47.91 - роздрібна торгівля, яку здійснюють фірми поштового замовлення або через мережу інтернет, КВЕД 58.13 - видання газет) через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок ФОП. 
1.3. Передплатник – дієздатна фізична особа, яка ознайомилась і акцептувала цю Публічну Оферту, добровільно і особисто оформлює передплату на один із трьох пакетів: Storriss-1, Storriss-2, Storriss ПРЕМІУМ.
1.4. Сайт – веб-сайт у мережі інтернет за адресою: https://storriss.com/

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Предметом цього Договору є добровільна і усвідомлена передплата на один із трьох пакетів шляхом згоди на автоматичний щомісячний переказ грошових коштів зі своєї банківської карти згідно з тарифами обраного пакета. 
2.2. Передплатник особисто реєструється на сайті і обирає вигідний для нього пакет передплати.
2.3. Предметом цього Договору є добровільне обрання одного із трьох пакетів для індивідуального читання ексклюзивних історій зі сайту. Ви можете читати 24/7 онлайн історії та інший контент сайту згідно з обраним пакетом. Проте ви не маєте права завантажувати, змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажі, відтворювати чи брати за основу для написання нових історій, поширювати або будь-яким іншим способом використовувати зміст опублікованих історій (повністю або частково). 

 

3. АКЦЕПТ

 

3.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Передплатник згоден з усіма умовами цієї Публічної Оферти, розуміє та погоджується з обраним пакетом передплати та його умовами. 
3.2. Сторони погоджуються з тим, що від моменту, коли Передплатник акцептує цю Публічну Оферту, цей Договір вважатимуть укладеним у письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. Водночас сторони погоджуються, що недотримання письмової форми правочину не означає його недійсність. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ФОП має право: 

 • отримувати кошти з передплати і використовувати їх відповідно до предмета та умов цього Договору і своєї підприємницької діяльності; 
 • на власний розсуд змінювати цей Договір, правила використання контенту сайту, вартість і зміст кожного пакета передплати;
 • у разі внесення змін до Договору повідомляти про це Передплатників у спосіб розміщення нової редакції Договору на сайті. Зміни набувають чинності через три дні після їх оприлюднення на сайті;
 • блокувати акаунт Передплатника, якщо він не виконуватиме умови цього Договору або не сплачуватиме коштів за вибраний пакет передплати. 

4.2. Передплатник має право: 

 • читати онлайн контент сайту згідно з обраним пакетом передплати;
 • відмовитись від передплатного пакета не пізніше ніж за три дні до автоматичного продовження терміну дії пакета на наступний місяць. Відмова має бути оформлена завчасно в особистому кабінеті Передплатника. Інші форми відмови вважатимуть такими, що їх не виконав Передплатник, і нечинними.

4.3. Обов’язки Передплатника:

 • ознайомитись з умовами цієї Публічної Оферти та умовами передплати кожного пакета до їх акцептування;
 • у разі незгоди Передплатника з будь-якою з умов цієї Публічної Оферти або пакета передплати він має неодмінно залишити веб-сторінку сайту;
 • дотримуватись умов цього Договору і Правил використання матеріалів сайту;
 • не використовувати браузер TOR під час реєстрації на сайті;
 • не використовувати чужі прізвищa та імена, акаунти в соціальних мережах, банківські картки та електронні адреси.

 

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ

 

5.1. Передплату на пакети сайту можна здійснити на території будь-якої країни світу.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОП

 

6.1. ФОП несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов цього Договору і ненадання доступу до історій сайту передплатникам.

6.2. Повернення коштів передплатникам відбувається впродовж 14 днів, якщо товар/послуга не відповідає опису або характеристикам, які зазначені у відповідному передплатному пакеті.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДПЛАТНИКА

 

7.1. Передплатник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за реєстрацію на сайті під чужим іменем, використання чужої банківської карти, акаунта в соціальних мережах, чужого номера телефону або електронної поштової скриньки.

7.2. Передплатник несе відповідальність за завантаження, змінювання, публікування, передавання, продаж, відтворювання історій сайту згідно з чинним законодавством України. 

 

8. ЗГОДА НА ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

8.1. Передплатник шляхом здійснення акцепту підтверджує, що він ознайомлений і надає дозвіл на оброблення своїх персональних даних задля виконання умов Публічної Оферти.
8.2. Акцептуванням Публічної Оферти Передплатник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав йому відомий і зрозумілий. 
8.3. Акцептуванням Публічної Оферти Передплатник надає ФОП згоду на оброблення, збирання, зберігання, використання та розголошення його персональних даних ФОП у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, з огляду на реалізацію підприємницької діяльності та в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних»

 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

9.1. Усі витрати (оплата комісії та ін.), пов’язані зі здійсненням передплати, бере на себе Передплатник. 
9.2. Акцептуючи цю Публічну Оферту, Передплатник надає згоду, що шляхом внесення інформації про себе під час здійснення передплати та/або реєстрації на сайті він підписується на розсилання новин від ФОП на електронну адресу Передплатника або на контактний номер телефону Передплатника, зазначені під час його реєстрації на сайті.
9.3. ФОП звільнено від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані чи іншим чином доступні у ЗМІ та мережі інтернет. 
9.4. ФОП може скеровувати Передплатникові листи та повідомлення, зокрема рекламного характеру. 

9.5. Цей Договір набуває чинності від моменту авторизації на сайті і є безстроковим.